2015. gada 26. un 27. janvārī

Seminārs

Augsnes, komposta un lauksaimniecību produktu kvalitātes noteikšana ar hromatogrāfijas palīdzību

Semināru vadīs Hairo Restrepo Rivera

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Rīgas ielā 34, Ozolniekos

Semināra mērķis

Semināra mērķis ir divu dienu laikā apmācīt lauksaimniekus un citus interesentus noteikt augsnes, komposta, kūtsmēslu, bioloģiskā mēslojuma un lauksaimniecības produktu kvalitāti, ar hromatogrāfijas metodi aplūkojot vielu elementu mijiedarbību.

Ņemot vērā, ka hromatogrāfija ir lēta un viegli apgūstama kvalitatīvā metode, to visā pasaulē plaši izmanto lauksaimnieki, kuriem rūp augsnes atjaunošana un kas katru gadu vēlas sekot līdzi augsnes kvalitātes izmaiņām, netērējot līdzekļus augsnes paraugu agroķīmiskai izpētei laboratorijā. Izmantojot hromatogrāfijas “momentuzņēmumu” iespējams pētīt augsnes auglību un vitalitāti - mikroorganismu mijiedarbību ar minerālvielām, gāzēm, bioķīmiskajām molekulām un organiskajām vielām. Iemācoties atpazīt, kā dažādi elementi (gāzveida vielas, minerālvielas, mikroorganismi, organiskās vielas utt.) tiek atainoti hromatogrāfijas attēlā, var iegūt informāciju, ko nespēj sniegt augsnes agroķīmiskā izpēte laboratorijā, kā, piemēram, barības vielu faktiskā pieejamība un labēlīgo mikroorganismu klātbūtne augsnē.

Tāpat ar šo metodi iespējams noteikt mēslojuma (komposta, kūtsmēslu un bioloģiskā mēslojuma), ūdens un saražotās produkcijas kvalitāti.

Hromatogrāfiju 20. gs. sākumā izgudroja krievu botāniķis Mihails Cvets. Laika gaitā hromatorgrāfijas metode tika attīstīta un pielietota vairākās nozarēs, tai skaitā lauksaimniecībā. Vācu bioķīmiķis, augšņu zinātnieks un viens no biodinamiskās lauksaimniecības pionieriem Ērenfrīds Pfeifers (Ehrenfried Pfeiffer) 20. gs. vidū sāka izmantot hromatogrāfiju, lai noteiktu augsnes, komposta un augu materiālu kvalitātes aspektus. Veicot pētījumus, Pfeifers konstatēja, ka parastā augsnes agroķīmiskā izpēte nespēj sniegt pilnīgu informāciju par augsnes kvalitāti, jo pēc minerālvielu sastāva, pH līmeņa un humusa sastāva vienādas augsnes var atšķirties pēc to bioloģiskās efektivitātes, saražotās produkcijas kvalitātes un iegūtās ražas, tāpēc viņš meklēja citas analīzes metodes un atrada hromatogrāfiju.

Seminārs paredzēts lauksaimniekiem un citiem interesentiem, kas vēlas apgūt hromatogrāfijas metodi, lai vērtētu augsnes, kūtsmēslu, komposta, bioloģiskā mēslojuma, notekūdeņu un pārtikas produktu kvalitāti.

Semināru vadīs

Semināru vadīs: Hairo Restrepo Rivera (Jairo Restrepo Rivera).

Hairo Restrepo Rivera ir augstu novērtēts kolumbiešu izcelsmes lauksaimniecības speciālists un praktiķis ar 30 gadu pieredzi bioloģiskajā lauksaimniecībā un ilgtspējīgā lauku attīstībā.

Pēc agronomijas inženiera kvalifikācijas iegūšanas Brazīlijas Pelotes Federālajā universitātē ar specializāciju trīs jomās: ekoloģija un dabas resursi, darba drošības inženierija lauksaimniecībā un agroekoloģija, Hairo Restrepo Rivera ir aktīvi darbojies bioloģiskās lauksaimniecības attīstības labā, gan publicējot zinātniskos rakstus un izdodot grāmatas par bioloģisko lauksaimniecību, gan vadot starptautiskus profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Hairo Restrepo Riveram ir plaša praktiskā pieredze agroekoloģisko metožu izmantošanā lopkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā, komposta un bioloģiskā mēslojuma preparātu gatavošanā. Viņš ir vadījis ap 750 lekcijas un seminārus par bioloģisko lauksaimniecību, dabas aizsardzību, hromatogrāfijas izmantošanu augsnes kvalitātes noteikšanai un ilgtspējīgu lauku attīstību, apmācot tūkstošiem lauksaimnieku Latīņamerikā, Karību reģionā, Āfrikā, Austrālijā un pēdējos gados arī Eiropā. Viņš ir arī pieprasīts eksperts, kas konsultē valdības, ministrijas, parlamentus, nevalstiskās un starpvaldību organizācijas, tai skaitā ANO, UNESCO, FAO, PVO par pārtikas drošību un lauku attīstību Latīņamerikas valstīs.

Sīkāku informāciju par lektoru var atrast mājas lapā (spāņu val.): La Mierda de Vaca

Info

Semināra norises laiks – 2015. gada 26. un 27. janvārī no plkst. 9 līdz 18.

Norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lielā zāle, Rīgas ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.

Dalības maksa: Daļa no semināra izmaksām tiks apmaksātas no Valsts Lauku tīkla finansējuma, taču, lai pilnībā segtu visas semināra izmaksas, nepieciešams dalībnieku līdzfinansējums.
Dalības maksa seminārā - 40 eiro.

Reģistrācija un plašāka informācija: Lai pieteiktos dalībai seminārā, rakstiet uz e-pastu projektu vadītājai Lāsmai Ozolai, e-pasts lasma.ozola@llkc.lv , tālr. 27815545 vai projektu vadītājam Andrejam Briedim – e-pasts andrejs.briedis@llkc.lv, tālr. 26309648.

Lūgums pieteikties laikus, jo vietu skaits seminārā ir ierobežots (līdz 50 dalībniekiem)!

Vieta dalībai seminārā tiks nodrošināta tikai pēc dalības maksas samaksas pilnā apmērā.

Lektors uzturēsies Latvijā līdz 2015. gada 29. janvārim, tāpēc, iepriekš piesakoties, interesentiem ir iespēja tikties ar lektoru un saņemt individuālas konsultācijas 28. janvārī.

Par nakšņošanas iespējām Ozolniekos:
skatīt šeit

Semināra valoda: seminārs notiks spāņu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.